2737.3. Vienanario koeficientas

Užrašykite atsakymą!

Koks turi būti vienanario koeficientas, jeigu žinoma, kad jis yra keturis kartus didesnis už vienanario laipsnį?
amn
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Vienanario koeficientas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 2. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 3. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 4. Algebra:
 5. Algebra: Priešingi daugianariai
 6. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 7. Algebra: Trinariai
 8. Algebra: Panašūs daugianariai
 9. Algebra: Vienanario koeficientas
 10. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y = kx
 11. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 12. Algebra:
 13. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 14. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 15. Algebra: Procentai ir proporcijos
 16. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 17. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 18. Algebra: Procentai ir proporcijos
 19. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 20. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 21. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 22. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 23. Algebra: Procentai ir proporcijos
 24. Algebra: Panašūs vienanariai
 25. Algebra: Dvinariai
 26. Algebra: Vienanariai
 27. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 28. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 29. Algebra: Vienodi vienanariai
 30. Algebra: Procentai ir proporcijos
 31. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 32. Algebra: Dvinariai
 33. Algebra:
 34. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 35. Algebra: Lygčių savybės
 36. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y = kx
 37. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 38. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 39. Algebra: Ordinatės ašis
 40. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 41. Algebra: Panašūs daugianariai
 42. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas