2007.3. ax² + c = 0

Parašykite atsakymą.

Kokia turi būti b reikšmė, kad lygtis 3x^2+(b-7)x+c=0 būtų ax^2+c=0, kai a>0? (Jei tinka visi skaičiai, rašykite R, jei ne, rašykite U)
b=