2966.3. Gravitacija, trintis ir deformacija.

Parašykite teisingą atsakymą

Lynas gali atlaikyti 600 N jėgą. Kokia didžiausia krovinio masė, kuris gali būti užkabintas ant lyno, taip kad jis nenutrūktų? Laisvo kritimo pagreitis apytiksliai lygus 10 m/s^2.
m=
kg
Klasė:
8
Dalykas
Fizika
Tema
Jėgos ir sauga
Potemė
Sunkio jėga, trintis ir deformacija.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Apskritimas, jo elementai. Kirstinė
  2. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  3. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  4. Algebra: Formulė y = k/x
  5. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  6. Fizika: Gravitacija, trintis ir deformacija.
  7. Fizika: Judėjimo rūšys.
  8. Algebra: Parabolė
  9. Fizika: Judėjimo grafikas..
  10. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės