1711.3. Dydžių priklausomybės sąvoka

Pažymėkite tesingą atsakymą.

Ar šis teiginys teisingas?
Apibrėžimo sritimi vadinama skaičių aibė, kurioje pagal tam tikrą dėsnį galime paskaičiuoti duotąjį reiškinį.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Dydžių priklausomybės sąvoka

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
  2. Algebra: Vienodi vienanariai
  3. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
  4. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  5. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
  6. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
  7. Algebra: Kintamojo reikšmė
  8. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
  9. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  10. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė