1711.3. Dydžių priklausomybės sąvoka

Pažymėkite tesingą atsakymą.

Ar šis teiginys teisingas?
Apibrėžimo sritimi vadinama skaičių aibė, kurioje pagal tam tikrą dėsnį galime paskaičiuoti duotąjį reiškinį.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Dydžių priklausomybės sąvoka

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
  2. Algebra: Vienanariai
  3. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
  4. Algebra: Tapatybės
  5. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  6. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
  7. Algebra: Skirtingi vienanariai
  8. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  9. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
  10. Algebra: