491.3. Šviesos spektras

Kurios spalvos šviesa pateks ant fotografinės juostelės, jei priešais fotoaparato objektyvą yra raudonos spalvos filtras?

Klasė:
9
Dalykas
Fizika
Tema
Šviesos reiškiniai
Potemė
Šviesos spektras.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Kvadratinė šaknis
  2. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  3. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  4. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  5. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  6. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
  7. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
  8. Geometrija:
  9. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  10. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė