163.3. Cheminių reakcijų lygtys.

Užrašykite atsakymą.

Išlyginkite cheminės reakcijos lygtį. Užrašykite pradinių medžiagų ir reakcijos produktų koeficientų sumą. C2H4 + O2 → CO2 +H2O
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Medžiagų oksidacija.
Potemė
Cheminių reakcijų lygtys.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.
  2. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.
  3. Algebra: Racionali išraiška
  4. Chemija: Oro sudėtis ir jo panaudojimas (reakcijos)
  5. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.
  6. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  7. Algebra: Hiperbolė
  8. Chemija: Laboratoriniai indai ir priemonės.
  9. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai.
  10. Chemija: Medžiagų sudėtis ir struktūra.