163.3. Cheminių reakcijų lygtys.

Užrašykite atsakymą.

Išlyginkite cheminės reakcijos lygtį. Užrašykite pradinių medžiagų ir reakcijos produktų koeficientų sumą. C2H4 + O2 → CO2 +H2O
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Medžiagų oksidacija.
Potemė
Cheminių reakcijų lygtys.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Funkcija
  2. Algebra: Hiperbolė
  3. Algebra: Funkcija
  4. Geometrija: Lygiagretainio, rombo, trikampio, stačiojo trikampio, trapecijos plotas
  5. Fizika:
  6. Algebra: Trupmenos išraiška
  7. Fizika: Šviesa įvairiose aplinkose
  8. Algebra: Racionali išraiška
  9. Geometrija: Įbrėžtinio, centrinio kampo didumo nustatymas
  10. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis