163.3. Cheminių reakcijų lygtys.

Užrašykite atsakymą.

Išlyginkite cheminės reakcijos lygtį. Užrašykite pradinių medžiagų ir reakcijos produktų koeficientų sumą. C2H4 + O2 → CO2 +H2O
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Medžiagų oksidacija.
Potemė
Cheminių reakcijų lygtys.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika:
  2. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.
  3. Fizika:
  4. Algebra: Funkcija
  5. Fizika: Garso savybės.
  6. Fizika: Garso sklidimas.
  7. Chemija: Oro sudėtis ir jo panaudojimas (reakcijos)
  8. Algebra: Hiperbolė
  9. Geometrija:
  10. Fizika: