3212.3. Geometrinis uždavinys ir jo sprendimas

Parašykite atsakymą.

Nusibrėžkite XY plokštumą ir pažymėkite tašką A (-10;5). Kuriame plokštumos ketvirtyje yra šis taškas?
Klasė:
9
Dalykas
Geometrija
Tema
Geometrinių uždavinių sprendimas
Potemė
Geometrinis uždavinys ir jo sprendimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Diferencijavimas
  2. Fizika: Elektromagnetinių bangų spinduliavimas.
  3. Fizika: Paprastieji mechanizmai.
  4. Fizika: Elektros sauga
  5. Geometrija: Viršūnės, briaunos, paviršiaus plotas. Prizmė (taisyklinga), Piramidė (taisyklinga), ritinys, kūgis ir rutulys
  6. Algebra: Veiksmai su trupmenom
  7. Algebra: Nepilnos kvadratinės nelygybės
  8. Fizika: Paprastieji mechanizmai.
  9. Chemija:
  10. Chemija: 10. kl