2088.3. Kvadratinės lygties sprendimas

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite b ir c daugybą, jei x_1=-8, x_2=4 ir a=1, atsiminkite, kad x_1 ir x_2 yra trinario ax^2+bx+c šaknys.
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
Kvadratinės lygties sprendimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Archimedo dėsnis.
  2. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  3. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  4. Algebra: ax² + bx = 0
  5. Algebra: Racionali išraiška
  6. Geometrija: Apie trikampį apibrėžtas apskritimas
  7. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  8. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
  9. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
  10. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai