2088.3. Kvadratinės lygties sprendimas

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite b ir c daugybą, jei x_1=-8, x_2=4 ir a=1, atsiminkite, kad x_1 ir x_2 yra trinario ax^2+bx+c šaknys.
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
Kvadratinės lygties sprendimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  2. Geometrija: Apskritimas, jo elementai. Kirstinė
  3. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  4. Geometrija: Apie trikampį apibrėžtas apskritimas
  5. Fizika: Šviesa įvairiose aplinkose
  6. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  7. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
  8. Fizika: Gravitacija, trintis ir deformacija.
  9. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  10. Algebra: Aritmetinis vidurkis