2088.3. Kvadratinės lygties sprendimas

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite b ir c daugybą, jei x_1=-8, x_2=4 ir a=1, atsiminkite, kad x_1 ir x_2 yra trinario ax^2+bx+c šaknys.
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
Kvadratinės lygties sprendimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  2. Geometrija:
  3. Algebra: Trupmenos
  4. Fizika: Apšvietimas ir sauga
  5. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
  6. Geometrija: Trikampio pusiaukraštinių savybė
  7. Geometrija: Apie trikampį apibrėžtas apskritimas
  8. Geometrija: Apskritimas, jo elementai. Kirstinė
  9. Algebra: Parabolė
  10. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.