2088.3. Kvadratinės lygties sprendimas

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite b ir c daugybą, jei x_1=-8, x_2=4 ir a=1, atsiminkite, kad x_1 ir x_2 yra trinario ax^2+bx+c šaknys.
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
Kvadratinės lygties sprendimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  2. Fizika: Slėgis.
  3. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  4. Fizika: Šviesa įvairiose aplinkose
  5. Algebra: Trupmenos
  6. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  7. Fizika: Šviesos atspindys ir veidrodžiai
  8. Algebra: ax² + bx = 0
  9. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
  10. Algebra: Racionali išraiška