250.3. Tapatybių reiškiniai

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite reiškinį (7:3) * (3:7)
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Tapatybių reiškiniai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 2. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 3. Algebra: Skaičiaus modulis
 4. Algebra:
 5. Algebra: Koordinačių plokštuma
 6. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 7. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 8. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 9. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 10. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 11. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 12. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 13. Algebra: Vienanario koeficientas
 14. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 15. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 16. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 17. Algebra: Vienodi vienanariai
 18. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 19. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 20. Algebra: Trinariai
 21. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 22. Algebra: Dvinariai
 23. Algebra: Trinariai
 24. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 25. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 26. Algebra: Taško koordinatės
 27. Algebra:
 28. Algebra: Daugianariai
 29. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 30. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 31. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 32. Algebra: Skaičiaus modulis
 33. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 34. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 35. Algebra: Vienanariai
 36. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 37. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 38. Algebra: Daugianariai
 39. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 40. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 41. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 42. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.