250.3. Tapatybių reiškiniai

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite reiškinį (7:3) * (3:7)
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Tapatybių reiškiniai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 2. Algebra: Trinariai
 3. Algebra: Daugianariai
 4. Algebra: Daugianariai
 5. Algebra: Skaičiaus modulis
 6. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 7. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 8. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 9. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 10. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 11. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 12. Algebra: Vienanariai
 13. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 14. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 15. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 16. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 17. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 18. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 19. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 20. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 21. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 22. Algebra:
 23. Algebra:
 24. Algebra: Vienodi vienanariai
 25. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 26. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 27. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 28. Algebra: Koordinačių plokštuma
 29. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 30. Algebra: Trinariai
 31. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 32. Algebra: Dvinariai
 33. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 34. Algebra: Vienanario koeficientas
 35. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 36. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 37. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 38. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 39. Algebra: Skaičiaus modulis
 40. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 41. Algebra: Taško koordinatės
 42. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka