KAPEC GEOTASK?
Kontaktinė informacija
 • el. paštas:

2985.3. Slėgis.

Parašykite teisingą atsakymą

Vandens lygio aukštis rezervuare yra 4,6 m. Kiek procentų slėgis rezervuaro dugne yra didesnis už atmosferos slėgį? Laisvo kritimo pagreitis yra 10 m/s^2, atmosferos slėgis yra P_0=10^5 Pa, vandens tankis ρ=1000 kg/m^3.
%
Klasė:
8
Dalykas
Fizika
Tema
Jėgos ir sauga
Potemė
Slėgis.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Chemija: Medžiagos kiekis.
 2. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
 3. Fizika: Masė ir tankis
 4. Fizika: Fizikiniai dydžiai
 5. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.
 6. Algebra: Mediana
 7. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
 8. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
 9. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
 10. Fizika: