2985.3. Slėgis.

Parašykite teisingą atsakymą

Vandens lygio aukštis rezervuare yra 4,6 m. Kiek procentų slėgis rezervuaro dugne yra didesnis už atmosferos slėgį? Laisvo kritimo pagreitis yra 10 m/s^2, atmosferos slėgis yra P_0=10^5 Pa, vandens tankis ρ=1000 kg/m^3.
%
Klasė:
8
Dalykas
Fizika
Tema
Jėgos ir sauga
Potemė
Slėgis.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Judėjimo rūšys.
  2. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
  3. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  4. Algebra: Kvadratinės lygtys
  5. Algebra: Realieji skaičiai
  6. Geometrija: Kvadratas ir jo savybės
  7. Chemija: 10. kl
  8. Fizika: Šviesa įvairiose aplinkose.
  9. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  10. Fizika: Mechaninio judėjimo samprata.