2985.3. Slėgis.

Parašykite teisingą atsakymą

Vandens lygio aukštis rezervuare yra 4,6 m. Kiek procentų slėgis rezervuaro dugne yra didesnis už atmosferos slėgį? Laisvo kritimo pagreitis yra 10 m/s^2, atmosferos slėgis yra P_0=10^5 Pa, vandens tankis ρ=1000 kg/m^3.
%
Klasė:
8
Dalykas
Fizika
Tema
Jėgos ir sauga
Potemė
Slėgis.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Fizikiniai dydžiai
  2. Fizika: Mechaninio judėjimo samprata.
  3. Chemija: Medžiagos kiekis.
  4. Fizika:
  5. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  6. Geometrija:
  7. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.
  8. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  9. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  10. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas