2985.3. Slėgis.

Parašykite teisingą atsakymą

Vandens lygio aukštis rezervuare yra 4,6 m. Kiek procentų slėgis rezervuaro dugne yra didesnis už atmosferos slėgį? Laisvo kritimo pagreitis yra 10 m/s^2, atmosferos slėgis yra P_0=10^5 Pa, vandens tankis ρ=1000 kg/m^3.
%
Klasė:
8
Dalykas
Fizika
Tema
Jėgos ir sauga
Potemė
Slėgis.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.
  2. Algebra: Mediana
  3. Fizika: Fizikiniai dydžiai
  4. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  5. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
  6. Fizika: Šviesa įvairiose aplinkose.
  7. Fizika:
  8. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
  9. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.
  10. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju