511.3. Kaip fizika tiria gamtą.

Užrašykite atsakymą!

Mokiniai norėjo išsiaiškinti, kaip keičiasi stalo apšvietimas, jeigu šviesos šaltinis tolinamas nuo apšviesto paviršiaus. Lemputės stipris ir aplink esančios spalvos liko tos pačios. Sugrupuokite dydžius.
Nepriklausomi
Priklausomi
Kontroliuojami
Klasė:
7
Dalykas
Fizika
Tema
Ką moko fizika?
Potemė
Kaip fizika tiria gamtą.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika:
  2. Geometrija:
  3. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
  4. Fizika: Šviesa įvairiose aplinkose
  5. Algebra: Mediana
  6. Geometrija: Į trikampį įbrėžtas apskritimas
  7. Fizika: Fizikiniai dydžiai.
  8. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  9. Geometrija:
  10. Fizika: Garso savybės.