2220.3. Veiksmai su trupmenom

Užrašykite atsakymą.

Duotas trupmeninis skaičius, kuris išskaidytas dauginamaisiais taip, kad būtų galima dauginti skaitiklį ir vardiklį bendru daugikliu. Koks bendras daugiklis? \frac{17\cdot 5\cdot 2}{3\cdot 5\cdot 13}

Suraskite skaitiklio ir vardiklio bendrą daugiklį ir suprastinkite trumpeną.\frac{27}{99}
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
8 klasės kurso kartojimas
Potemė
Veiksmai su trupmenom

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji
  2. Algebra: Nepilnos kvadratinės nelygybės
  3. Algebra: Kvadratinės nelygybės
  4. Algebra: Geometrinė progresija
  5. Chemija: Metalų cheminės savybės.
  6. Fizika: Regimasis dangaus kūnų judėjimas.
  7. Chemija: Metalų cheminės savybės
  8. Algebra: Funkcija ir jos savybės
  9. Algebra: Nelygybių sprendimas intervalų metodu
  10. Algebra: Veiksmai su trupmenom