2220.3. Veiksmai su trupmenom

Užrašykite atsakymą.

Duotas trupmeninis skaičius, kuris išskaidytas dauginamaisiais taip, kad būtų galima dauginti skaitiklį ir vardiklį bendru daugikliu. Koks bendras daugiklis? \frac{17\cdot 5\cdot 2}{3\cdot 5\cdot 13}

Suraskite skaitiklio ir vardiklio bendrą daugiklį ir suprastinkite trumpeną.\frac{27}{99}
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
8 klasės kurso kartojimas
Potemė
Veiksmai su trupmenom

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Kvadratinių lygčių sprendimas
  2. Algebra: Varijacinė eilutė
  3. Algebra: Skaičių sekos sąvoka
  4. Geometrija: Stačiojo trikampio, lygiagretainio, rombo ploto apskaičiavimas per smailiojo kampo sinusą
  5. Algebra: Sumos formulė
  6. Geometrija: Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas
  7. Geometrija: Stačiojo trikampio kraštinių santykis
  8. Algebra: Nelygybių sistemos
  9. Chemija: Metalų cheminės savybės
  10. Algebra: Ekvivalentiškumas