215.3. Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.

Užrašykite atsakymą.

Kiek protonų yra 24 He atome?
Kiek elektronų yra 24 He atome?
Kiek neutronų yra 24He atome?
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Žvilgsnis į medžiagų mikropasaulį.
Potemė
Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmenos
  2. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  3. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
  4. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
  5. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  6. Algebra: ax² + c = 0
  7. Fizika: Judėjimo rūšys.
  8. Algebra:
  9. Algebra: Mediana
  10. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju