215.3. Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.

Užrašykite atsakymą.

Kiek protonų yra 24 He atome?
Kiek elektronų yra 24 He atome?
Kiek neutronų yra 24He atome?
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Žvilgsnis į medžiagų mikropasaulį.
Potemė
Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika:
  2. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.
  3. Fizika: Fizikiniai dydžiai.
  4. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  5. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  6. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  7. Algebra: Realieji skaičiai
  8. Fizika: Archimedo dėsnis.
  9. Geometrija: Rombas ir jo savybės
  10. Chemija: Laboratoriniai indai ir priemonės.