215.3. Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.

Užrašykite atsakymą.

Kiek protonų yra 24 He atome?
Kiek elektronų yra 24 He atome?
Kiek neutronų yra 24He atome?
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Žvilgsnis į medžiagų mikropasaulį.
Potemė
Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  2. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  3. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
  4. Fizika: Fizikiniai dydžiai.
  5. Geometrija: Apie statųjį trikampį apibrėžtas apskritimas
  6. Fizika: Slėgis.
  7. Geometrija:
  8. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.
  9. Geometrija: Kvadratas ir jo savybės
  10. Geometrija: Figūros ploto apskaičiavimas, pagrindinės savybės, vienodo dydžio figūros