215.3. Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.

Užrašykite atsakymą.

Kiek protonų yra 24 He atome?
Kiek elektronų yra 24 He atome?
Kiek neutronų yra 24He atome?
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Žvilgsnis į medžiagų mikropasaulį.
Potemė
Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika:
  2. Algebra: ax² + c = 0
  3. Algebra: Trupmenos
  4. Geometrija: Figūros ploto apskaičiavimas, pagrindinės savybės, vienodo dydžio figūros
  5. Geometrija: Figūros ploto apskaičiavimas, pagrindinės savybės, vienodo dydžio figūros
  6. Algebra: Mediana
  7. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.
  8. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  9. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  10. Fizika: Judėjimo rūšys.