886.3. Racionalieji skaičiai

Parašykite atsakymą.

Atlikite veiksmus su racionaliaisiais skaičiais. Parašykite atsakymą forma m/n, kur m yra sveikasis skaičius, o n yra natūralusis skaičius. Atsakymas turi būti ne realusis skaičius ir suapvalintas.
0.3+\frac{2}{5}-2
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Racionalieji skaičiai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Racionalieji skaičiai
  2. Algebra: Proporcijos, procentai
  3. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  4. Geometrija: Apskritimas, jo elementai. Kirstinė
  5. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
  6. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  7. Geometrija: Trikampio pusiaukraštinių savybė
  8. Geometrija:
  9. Algebra: Parabolė
  10. Fizika: Kaip fizika tiria gamtą