886.3. Racionalieji skaičiai

Parašykite atsakymą.

Atlikite veiksmus su racionaliaisiais skaičiais. Parašykite atsakymą forma m/n, kur m yra sveikasis skaičius, o n yra natūralusis skaičius. Atsakymas turi būti ne realusis skaičius ir suapvalintas.
0.3+\frac{2}{5}-2
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Racionalieji skaičiai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Judėjimo grafikas..
  2. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
  3. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  4. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
  5. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  6. Fizika: Slėgis.
  7. Algebra:
  8. Fizika: Šviesa įvairiose aplinkose
  9. Algebra: Proporcijos, procentai
  10. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka