886.3. Racionalieji skaičiai

Parašykite atsakymą.

Atlikite veiksmus su racionaliaisiais skaičiais. Parašykite atsakymą forma m/n, kur m yra sveikasis skaičius, o n yra natūralusis skaičius. Atsakymas turi būti ne realusis skaičius ir suapvalintas.
0.3+\frac{2}{5}-2
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Racionalieji skaičiai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Apskritimas, jo elementai. Kirstinė
  2. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  3. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  4. Fizika: Apšvietimas ir sauga
  5. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  6. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  7. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  8. Fizika: Kaip fizika tiria gamtą
  9. Algebra: Parabolė
  10. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.