2039.3. Kvadratinės lygtys

Parašykite atsakymą.

Užrašykite kvadratinės lygties x^2+11x+8=0 koeficiento b reikšmę.
b=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
Kvadratinės lygtys

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  2. Algebra:
  3. Geometrija: Atstumas tarp lygiagrečių tiesių
  4. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
  5. Algebra: Hiperbolė
  6. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  7. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje.
  8. Algebra: Realieji skaičiai
  9. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  10. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai