2325.3. Ekvivalentiškumas

Parinkite teisingą atsakymą. (Daugiau nei vienas)

Duotos lygtys. Kurios yra ekvivalenčios?

Parinkite teisingą atsakymą.

Ar skaičių pora (0;0) yra visų lygčių sprendinys?
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Lygčių sistemos
Potemė
Ekvivalentiškumas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija:
  2. Geometrija: Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas
  3. Algebra: Nelygybių sprendimas intervalų metodu
  4. Fizika: Elektros sauga.
  5. Algebra: Diferencijavimas
  6. Fizika: Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.
  7. Fizika: Elektros sauga
  8. Algebra: Nelygybių sistemos
  9. Fizika: Įvairių elektromagnetinių bangų panaudojimas.
  10. Geometrija: