3240.3. Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.

Įrašykite trūkstamus žodžius.

Geometrija išvertus iš lotynų kalbos reiškia .
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Įvadas. Ką nagrinėja geometrija? Geometrinės figūros
Potemė
Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
  2. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
  3. Algebra: Panašūs vienanariai
  4. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
  5. Algebra: Koordinačių plokštuma
  6. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
  7. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  8. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
  9. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
  10. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė