2846.3. Paprastieji mechanizmai.

Parašykite teisingą atsakymą

Ar skriemuliu galima pakelti sunkų svorį?
Klasė:
8
Dalykas
Fizika
Tema
Fizika ir technika.
Potemė
Paprastieji mechanizmai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Diferencijavimas
 2. Chemija: Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.
 3. Fizika: Darbas ir energija.
 4. Algebra: Nelygybių sistemos
 5. Geometrija: Perimetro ir ploto skaičiavimas
 6. Algebra: Geometrinė progresija
 7. Fizika: Įvairių elektromagnetinių bangų panaudojimas.
 8. Fizika: Regimasis dangaus kūnų judėjimas.
 9. Algebra: Diferencijavimas
 10. Algebra: Kvadratinės nelygybės
 11. Algebra: Kvadratinė funkcija
 12. Geometrija: Perimetro ir ploto skaičiavimas
 13. Algebra: Kvadratinės nelygybės
 14. Algebra: Geometrinė progresija
 15. Fizika: Elektromagnetinės bangos gamtoje.
 16. Fizika: Informacijos perdavimo rūšys.
 17. Chemija: Metalų gavimas iš jų oksidų. Skaičiavimai iš cheminės reakcijos lygties.
 18. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis
 19. Geometrija: Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji
 20. Algebra: Koeficientas
 21. Chemija: Metalų cheminės savybės
 22. Algebra: Tikimybės
 23. Algebra: Varjacinė eilutė
 24. Algebra: Variacinė eilutė
 25. Fizika: Paprastieji mechanizmai.
 26. Geometrija: Stačiojo trikampio sinuso, kosinuso, tangento radimas
 27. Geometrija: Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji
 28. Algebra: Nelygybių sistemos
 29. Algebra: Nelygybių sprendimas intervalų metodu
 30. Fizika: Elektros grandinių panaudojimas
 31. Geometrija: Panašių trikampių perimetrų ir plotų radimas
 32. Geometrija: Simetriškų figūrų centras, simetrijos ašis, simetrija taško ir ašies atžvilgiu
 33. Fizika: Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.
 34. Fizika: Įvairių elektromagnetinių bangų panaudojimas.
 35. Geometrija: Stačiojo trikampio, lygiagretainio, rombo ploto apskaičiavimas per smailiojo kampo sinusą
 36. Algebra: Kvadratinių lygčių sprendimas
 37. Algebra: Bendri elementai
 38. Chemija: 10. kl
 39. Geometrija: Apskritimo plotas, nuopjovos arba išpjovos radimas
 40. Fizika: Žvaigždės.
 41. Fizika: Energijos transformavimas.
 42. Algebra: Lygčių grafikai