1964.3. Veiksmai su vienanariais

Parinkite atsakymą.

Vienanarį 4a 1,5ab^3 užrašykite įprasta forma.

Vienanario laipsnis =
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Veiksmai su vienanariais

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
  2. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  3. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
  4. Algebra: Ordinatės ašis
  5. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
  6. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  7. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
  8. Algebra: Vienanariai
  9. Algebra: Raidė - kintamasis
  10. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q