1964.3. Veiksmai su vienanariais

Parinkite atsakymą.

Vienanarį 4a 1,5ab^3 užrašykite įprasta forma.

Vienanario laipsnis =
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Veiksmai su vienanariais

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Lygties sąvoka
  2. Algebra: Koordinačių plokštuma
  3. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  4. Algebra: Priešingi daugianariai
  5. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  6. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
  7. Algebra: Trinariai
  8. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
  9. Algebra: Dvinariai
  10. Algebra: