1912.3. Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis

Įrašykite trūkstamą žodį.

6 yra laipsnio 6^5 .
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Laipsniai
Potemė
Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 2. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 3. Algebra: Funkcija y = x²
 4. Algebra: Skaičiaus modulis
 5. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 6. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 7. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 8. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 9. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 10. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 11. Algebra: Tapatybės
 12. Algebra: Koordinačių plokštuma
 13. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 14. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 15. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 16. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 17. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y= kx
 18. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 19. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 20. Algebra: Kintamojo reikšmė
 21. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 22. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 23. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 24. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 25. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 26. Algebra:
 27. Algebra:
 28. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 29. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 30. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 31. Algebra: Vienodi vienanariai
 32. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 33. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 34. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 35. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 36. Algebra: Procentai ir proporcijos
 37. Algebra: Racionalieji skaičiai
 38. Algebra:
 39. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 40. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 41. Algebra: Daugianariai
 42. Algebra: Lygčių savybės