2903.3. Regimasis dangaus kūnų judėjimas.

Pažymėkite teisingą atsakymą.

Planetas milžines daugiausia sudaro _____.
Klasė:
9
Dalykas
Fizika
Tema
Astronomijos pradmenys.
Potemė
Saulės sistema.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.
  2. Geometrija: Apskritimo plotas, nuopjovos arba išpjovos radimas
  3. Algebra: Nelygybių sistemos
  4. Geometrija: Perimetro ir ploto skaičiavimas
  5. Algebra: Variacinė eilutė
  6. Geometrija: Simetriškų figūrų centras, simetrijos ašis, simetrija taško ir ašies atžvilgiu
  7. Fizika: Elektromagnetinės bangos gamtoje.
  8. Fizika: Regimasis dangaus kūnų judėjimas.
  9. Algebra: Lygčių grafikai
  10. Chemija: Metalų gavimas iš jų oksidų. Skaičiavimai iš cheminės reakcijos lygties.