174.3. Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.

Kuri medžiaga yra oksidatorius šioje reakcijoje?
Ba + Cl2 → BaCl2.

Kiek elektronų atiduoda baris?