3250.3. Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.

Pažymėkite teisingą atsakymą.

Ar spindulys turi pradžios tašką?
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Įvadas. Ką nagrinėja geometrija? Geometrinės figūros
Potemė
Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Skaičiaus modulis
 2. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 3. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 4. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 5. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 6. Algebra: Procentai ir proporcijos
 7. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 8. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 9. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y= kx
 10. Algebra:
 11. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 12. Algebra:
 13. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 14. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 15. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 16. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 17. Algebra: Tapatybės
 18. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 19. Algebra:
 20. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 21. Algebra: Racionalieji skaičiai
 22. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 23. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 24. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 25. Algebra: Daugianariai
 26. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 27. Algebra: Vienodi vienanariai
 28. Algebra: Lygčių savybės
 29. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 30. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 31. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 32. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 33. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 34. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 35. Algebra: Kintamojo reikšmė
 36. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 37. Algebra: Koordinačių plokštuma
 38. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 39. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 40. Algebra: Funkcija y = x²
 41. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 42. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas