980.3. Absoliučioji ir santykinė paklaida

Parašykite atsakymą.

Matavimo absoliučioji paklaida yra 0,7cm, nustatykite jo santykinę paklaidą procentais su dviem skaičiais po kablelio, jei matavimas yra 10cm.
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Absoliučioji ir santykinė paklaida

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  2. Geometrija: Įbrėžtinio, centrinio kampo didumo nustatymas
  3. Algebra: Parabolė
  4. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  5. Geometrija: Atstumas tarp lygiagrečių tiesių
  6. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  7. Fizika:
  8. Chemija: 10. kl
  9. Geometrija: Kvadratas ir jo savybės
  10. Algebra: Proporcijos, procentai