980.3. Absoliučioji ir santykinė paklaida

Parašykite atsakymą.

Matavimo absoliučioji paklaida yra 0,7cm, nustatykite jo santykinę paklaidą procentais su dviem skaičiais po kablelio, jei matavimas yra 10cm.
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Absoliučioji ir santykinė paklaida

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  2. Fizika: Masė ir tankis.
  3. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  4. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  5. Fizika: Apšvietimas ir sauga.
  6. Chemija: Laboratoriniai indai ir priemonės.
  7. Algebra: Parabolė
  8. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  9. Geometrija: Įbrėžtinio, centrinio kampo didumo nustatymas
  10. Fizika: Archimedo dėsnis.