980.3. Absoliučioji ir santykinė paklaida

Parašykite atsakymą.

Matavimo absoliučioji paklaida yra 0,7cm, nustatykite jo santykinę paklaidą procentais su dviem skaičiais po kablelio, jei matavimas yra 10cm.
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Absoliučioji ir santykinė paklaida

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  2. Fizika: Masė ir tankis.
  3. Algebra: Kvadratinės lygtys
  4. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  5. Geometrija: Kvadratas ir jo savybės
  6. Algebra: Proporcijos, procentai
  7. Geometrija: Atstumas tarp lygiagrečių tiesių
  8. Chemija:
  9. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  10. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis