2701.3. Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite reiškinį! (Jei reiškinio apskaičiuoti neįmanoma, rašykite U)
\sqrt{(-7)^2}=
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Formulė y = k/x
  2. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje.
  3. Fizika: Apšvietimas ir sauga
  4. Geometrija: Trikampių ir trapecijos vidurinės linijos.
  5. Fizika:
  6. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  7. Algebra: ax² + c = 0
  8. Chemija: 10. kl
  9. Fizika: Judėjimo rūšys.
  10. Geometrija: Į trikampį įbrėžtas apskritimas