2701.3. Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite reiškinį! (Jei reiškinio apskaičiuoti neįmanoma, rašykite U)
\sqrt{(-7)^2}=
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Judėjimo rūšys.
  2. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  3. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  4. Fizika:
  5. Fizika: Apšvietimas ir sauga
  6. Algebra: Formulė y = k/x
  7. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  8. Fizika: Slėgis.
  9. Fizika: Apšvietimas ir sauga
  10. Geometrija: Stygos statmenos spinduliui savybė