2701.3. Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite reiškinį! (Jei reiškinio apskaičiuoti neįmanoma, rašykite U)
\sqrt{(-7)^2}=
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Gravitacija, trintis ir deformacija.
  2. Chemija: 10. kl
  3. Algebra: Realieji skaičiai
  4. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  5. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  6. Algebra: ax² + c = 0
  7. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  8. Algebra: Kvadratinės lygtys
  9. Fizika: Judėjimo rūšys.
  10. Fizika: Kaip fizika tiria gamtą.