2701.3. Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite reiškinį! (Jei reiškinio apskaičiuoti neįmanoma, rašykite U)
\sqrt{(-7)^2}=
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Stygos statmenos spinduliui savybė
  2. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  3. Fizika:
  4. Chemija: 10. kl
  5. Algebra: Formulė y = k/x
  6. Fizika: Judėjimo rūšys.
  7. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  8. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  9. Geometrija: Lygiagretainio, rombo, trikampio, stačiojo trikampio, trapecijos plotas
  10. Algebra: Funkcija