2701.3. Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite reiškinį! (Jei reiškinio apskaičiuoti neįmanoma, rašykite U)
\sqrt{(-7)^2}=
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Mechaninio judėjimo samprata.
  2. Algebra: Proporcijos, procentai
  3. Algebra: Formulė y = k/x
  4. Geometrija: Stygos statmenos spinduliui savybė
  5. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  6. Chemija: Medžiagos kiekis.
  7. Fizika: Slėgis.
  8. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  9. Geometrija: Lygiagretainio, rombo, trikampio, stačiojo trikampio, trapecijos plotas
  10. Fizika: Apšvietimas ir sauga