1565.3. Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)

Parašykite atsakymą.

Viena keturkampio kraštinė yra 0, 33 m, kita yra 330 mm, o įstrižainė yra 39 cm. Apskaičiuokite figūros plotą.
m^2
Klasė:
8
Dalykas
Geometrija
Tema
Ploto sąvoka
Potemė
Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Garso sklidimas.
  2. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  3. Algebra: Parabolė
  4. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  5. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  6. Fizika: Ultragarsas, infragarsas ir garso panaudojimas.
  7. Geometrija:
  8. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  9. Fizika:
  10. Algebra: Hiperbolė