1565.3. Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)

Parašykite atsakymą.

Viena keturkampio kraštinė yra 0, 33 m, kita yra 330 mm, o įstrižainė yra 39 cm. Apskaičiuokite figūros plotą.
m^2
Klasė:
8
Dalykas
Geometrija
Tema
Ploto sąvoka
Potemė
Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  2. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
  3. Fizika: Slėgis.
  4. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
  5. Algebra: Parabolė
  6. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  7. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  8. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  9. Geometrija: Rombas ir jo savybės
  10. Algebra: Parabolė