894.3. Iracionalieji skaičiai

Pasirinkite atsakymą.

Ar tai yra iracionalusis skaičius? \sqrt{26}
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Iracionalieji skaičiai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Hiperbolė
  2. Algebra: Parabolė
  3. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  4. Geometrija: Rombas ir jo savybės
  5. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  6. Fizika:
  7. Fizika:
  8. Fizika: Garso sklidimas.
  9. Algebra: Realieji skaičiai
  10. Algebra: Realieji skaičiai