894.3. Iracionalieji skaičiai

Pasirinkite atsakymą.

Ar tai yra iracionalusis skaičius? \sqrt{26}
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Iracionalieji skaičiai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  2. Algebra: Kvadratinė šaknis
  3. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  4. Algebra: Iracionalieji skaičiai
  5. Algebra: Parabolė
  6. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
  7. Geometrija:
  8. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  9. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  10. Geometrija: