2371.3. Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė

Pasirinkite atsakymą.

Duoti trikampio kraštinių ilgiai centimetrais. Kurio iš duotų trikampių nebus galima nubrėžti?
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Trikampis
Potemė
Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
  2. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
  3. Algebra: Vienanario koeficientas
  4. Algebra:
  5. Algebra: Dydžių priklausomybė
  6. Algebra: Ordinatės ašis
  7. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
  8. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  9. Algebra:
  10. Algebra: Racionalieji skaičiai