2371.3. Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė

Pasirinkite atsakymą.

Duoti trikampio kraštinių ilgiai centimetrais. Kurio iš duotų trikampių nebus galima nubrėžti?
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Trikampis
Potemė
Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  2. Algebra:
  3. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
  4. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
  5. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
  6. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
  7. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  8. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
  9. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
  10. Algebra: Vienanario koeficientas