2371.3. Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė

Pasirinkite atsakymą.

Duoti trikampio kraštinių ilgiai centimetrais. Kurio iš duotų trikampių nebus galima nubrėžti?
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Trikampis
Potemė
Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 2. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 3. Algebra:
 4. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 5. Algebra: Tapatybės
 6. Algebra: Dydžių priklausomybė
 7. Algebra: Ordinatės ašis
 8. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 9. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 10. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 11. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 12. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 13. Algebra:
 14. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 15. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 16. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 17. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 18. Algebra: Skaičiaus modulis
 19. Algebra: Koordinačių plokštuma
 20. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 21. Algebra: Taško koordinatės
 22. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 23. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 24. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 25. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 26. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 27. Algebra: Priešingi daugianariai
 28. Algebra:
 29. Algebra: Trinariai
 30. Algebra: Vienanario koeficientas
 31. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 32. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 33. Algebra: Tapačių reiškinių pertvarkymas
 34. Algebra: Taško koordinatės
 35. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 36. Algebra: Panašūs vienanariai
 37. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 38. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 39. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 40. Algebra: Lygties sąvoka
 41. Algebra: Panašūs vienanariai
 42. Algebra: Racionalieji skaičiai