590.3. Tapačių reiškinių transformacija

Užrašykite duotą reiškinį.

Apskaičiuokite reiškinio 77-7\times 9-18\div 3 skaitinę reikšmę!
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Tapačių reiškinių transformacija

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
  2. Algebra: Raidė - kintamasis
  3. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
  4. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  5. Algebra: Skaičių lygtys
  6. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  7. Algebra: Procentai ir proporcijos
  8. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
  9. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
  10. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.