590.3. Tapačių reiškinių transformacija

Užrašykite duotą reiškinį.

Apskaičiuokite reiškinio 77-7\times 9-18\div 3 skaitinę reikšmę!
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Tapačių reiškinių transformacija

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Vienanariai
  2. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
  3. Algebra:
  4. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
  5. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
  6. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  7. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
  8. Algebra: Raidė - kintamasis
  9. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
  10. Algebra: Lygties sąvoka