1207.3. Panašūs daugianariai

Parašykite atsakymą!

Sudėkite duotą daugianarį su daugianariu 3x+2xy-yz ir -4x+5xy+2yz!
-4x+5xy+2yz
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Panašūs daugianariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra:
 2. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 3. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 4. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 5. Algebra: Skaičių lygtys
 6. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 7. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 8. Algebra: Panašūs vienanariai
 9. Algebra: Panašūs daugianariai
 10. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 11. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 12. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 13. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 14. Algebra: Koordinačių plokštuma
 15. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 16. Algebra: Ordinatės ašis
 17. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 18. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 19. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 20. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 21. Algebra: Vienanariai
 22. Algebra: Abcisės ašis
 23. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 24. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 25. Algebra: Priešingi daugianariai
 26. Algebra:
 27. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 28. Algebra: Raidė - kintamasis
 29. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 30. Algebra:
 31. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 32. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 33. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 34. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 35. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 36. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 37. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 38. Algebra: Panašūs daugianariai
 39. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 40. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 41. Algebra: Vienanario koeficientas
 42. Algebra: Abcisės ašis