1207.3. Panašūs daugianariai

Parašykite atsakymą!

Sudėkite duotą daugianarį su daugianariu 3x+2xy-yz ir -4x+5xy+2yz!
-4x+5xy+2yz
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Panašūs daugianariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Vienanario koeficientas
 2. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 3. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 4. Algebra: Vienanariai
 5. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 6. Algebra: Skaičių lygtys
 7. Algebra: Panašūs daugianariai
 8. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 9. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 10. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 11. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 12. Algebra: Abcisės ašis
 13. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 14. Algebra: Ordinatės ašis
 15. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 16. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 17. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 18. Algebra: Priešingi daugianariai
 19. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 20. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 21. Algebra: Panašūs vienanariai
 22. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 23. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 24. Algebra:
 25. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 26. Algebra: Abcisės ašis
 27. Algebra:
 28. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 29. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 30. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 31. Algebra: Koordinačių plokštuma
 32. Algebra: Raidė - kintamasis
 33. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 34. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 35. Algebra: Panašūs daugianariai
 36. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 37. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 38. Algebra:
 39. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 40. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 41. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 42. Algebra: Proporcingumo koeficientas k