1207.3. Panašūs daugianariai

Parašykite atsakymą!

Sudėkite duotą daugianarį su daugianariu 3x+2xy-yz ir -4x+5xy+2yz!
-4x+5xy+2yz
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Panašūs daugianariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Panašūs vienanariai
 2. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 3. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 4. Algebra: Panašūs daugianariai
 5. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 6. Algebra: Skaičių lygtys
 7. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 8. Algebra: Ordinatės ašis
 9. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 10. Algebra:
 11. Algebra: Vienanariai
 12. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 13. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 14. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 15. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 16. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 17. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 18. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 19. Algebra: Raidė - kintamasis
 20. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 21. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 22. Algebra: Koordinačių plokštuma
 23. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 24. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 25. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 26. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 27. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 28. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 29. Algebra: Priešingi daugianariai
 30. Algebra: Abcisės ašis
 31. Algebra: Vienanario koeficientas
 32. Algebra: Panašūs daugianariai
 33. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 34. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 35. Algebra:
 36. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 37. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 38. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 39. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 40. Algebra: Abcisės ašis
 41. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 42. Algebra: