2952.3. Sąveika, jėga ir saugumas.

Parašykite teisingą atsakymą

Automoblis, kurio masė yra 2000 kg, įgauna pagreitį a=2,5 m/s^2. Apskaičiuokime automobilio traukos jėgą, nepaisant oro pasipriešinimo!
F=
N
Klasė:
8
Dalykas
Fizika
Tema
Jėgos ir sauga
Potemė
Sąveika, jėga ir saugumas.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  2. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  3. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  4. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
  5. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  6. Fizika: Judėjimo rūšys.
  7. Fizika: Šviesa įvairiose aplinkose.
  8. Algebra: ax² + c = 0
  9. Geometrija:
  10. Algebra: Mediana