2952.3. Sąveika, jėga ir saugumas.

Parašykite teisingą atsakymą

Automoblis, kurio masė yra 2000 kg, įgauna pagreitį a=2,5 m/s^2. Apskaičiuokime automobilio traukos jėgą, nepaisant oro pasipriešinimo!
F=
N
Klasė:
8
Dalykas
Fizika
Tema
Jėgos ir sauga
Potemė
Sąveika, jėga ir saugumas.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
  2. Fizika: Archimedo dėsnis.
  3. Fizika: Šviesa įvairiose aplinkose.
  4. Geometrija: Kvadratas ir jo savybės
  5. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  6. Fizika: Mechaninio judėjimo samprata.
  7. Fizika: Fizikiniai dydžiai
  8. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  9. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.
  10. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas