2952.3. Sąveika, jėga ir saugumas.

Parašykite teisingą atsakymą

Automoblis, kurio masė yra 2000 kg, įgauna pagreitį a=2,5 m/s^2. Apskaičiuokime automobilio traukos jėgą, nepaisant oro pasipriešinimo!
F=
N
Klasė:
8
Dalykas
Fizika
Tema
Jėgos ir sauga
Potemė
Sąveika, jėga ir saugumas.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Medžiagų sudėtis ir struktūra
  2. Geometrija:
  3. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  4. Chemija: Medžiagos kiekis.
  5. Fizika: Judėjimo rūšys.
  6. Fizika: Šviesa įvairiose aplinkose.
  7. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  8. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.
  9. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
  10. Fizika: Archimedo dėsnis.