2102.3. Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais

Parašykite teisingą atsakymą.

Apskaičiuokite (x^2-5x-14):(x-7)=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmenos
  2. Fizika: Garso sklidimas.
  3. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
  4. Fizika:
  5. Fizika: Garso savybės
  6. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
  7. Fizika: Ultragarsas, infragarsas ir garso panaudojimas.
  8. Fizika: Garso pasekmės.
  9. Algebra: Tikimybė
  10. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju