2102.3. Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais

Parašykite teisingą atsakymą.

Apskaičiuokite (x^2-5x-14):(x-7)=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmenos išraiška
  2. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  3. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
  4. Algebra: Trupmenos
  5. Algebra: Moda
  6. Fizika: Archimedo dėsnis.
  7. Fizika: Garso savybės
  8. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  9. Fizika:
  10. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos