2102.3. Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais

Parašykite teisingą atsakymą.

Apskaičiuokite (x^2-5x-14):(x-7)=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai
  2. Algebra: Trupmenos
  3. Geometrija:
  4. Fizika:
  5. Fizika: Judėjimo rūšys.
  6. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  7. Algebra: Trupmenos
  8. Algebra: Racionali išraiška
  9. Algebra: Realieji skaičiai
  10. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai