2102.3. Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais

Parašykite teisingą atsakymą.

Apskaičiuokite (x^2-5x-14):(x-7)=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  2. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai
  3. Algebra: Trupmenos išraiška
  4. Algebra: Trupmenos
  5. Geometrija: Atstumas tarp lygiagrečių tiesių
  6. Fizika:
  7. Fizika: Garso sklidimas.
  8. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  9. Fizika: Garso pasekmės.
  10. Fizika: