1910.3. Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis

Parinkite atsakymą.

Koks yra laipsnio rodiklis x=8^3?
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Laipsniai
Potemė
Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 2. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 3. Algebra:
 4. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 5. Algebra: Daugianariai
 6. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 7. Algebra: Skaičiaus modulis
 8. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 9. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 10. Algebra: Trinariai
 11. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 12. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 13. Algebra: Vienanariai
 14. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 15. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 16. Algebra: Vienanario koeficientas
 17. Algebra: Daugianariai
 18. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 19. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 20. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 21. Algebra: Skaičiaus modulis
 22. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 23. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 24. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 25. Algebra: Taško koordinatės
 26. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 27. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 28. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 29. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 30. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 31. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 32. Algebra:
 33. Algebra: Koordinačių plokštuma
 34. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 35. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 36. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 37. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 38. Algebra: Dvinariai
 39. Algebra: Trinariai
 40. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 41. Algebra: Vienodi vienanariai
 42. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.