1910.3. Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis

Parinkite atsakymą.

Koks yra laipsnio rodiklis x=8^3?
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Laipsniai
Potemė
Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Vienodi vienanariai
 2. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 3. Algebra: Daugianariai
 4. Algebra: Dvinariai
 5. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 6. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 7. Algebra: Vienanariai
 8. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 9. Algebra: Koordinačių plokštuma
 10. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 11. Algebra:
 12. Algebra: Vienanario koeficientas
 13. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 14. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 15. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 16. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 17. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 18. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 19. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 20. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 21. Algebra: Trinariai
 22. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 23. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 24. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 25. Algebra: Skaičiaus modulis
 26. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 27. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 28. Algebra: Skaičiaus modulis
 29. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 30. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 31. Algebra: Daugianariai
 32. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 33. Algebra: Taško koordinatės
 34. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 35. Algebra:
 36. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 37. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 38. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 39. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 40. Algebra: Trinariai
 41. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 42. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)