255.3. Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.

Užrašykite atsakymą.

Koks junginio SiO2 pavadinimas?
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Žvilgsnis į medžiagų mikropasaulį.
Potemė
Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Šviesos spektras.
  2. Fizika: Archimedo dėsnis.
  3. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
  4. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
  5. Chemija: Oro sudėtis ir jo panaudojimas (reakcijos)
  6. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai
  7. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  8. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
  9. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  10. Fizika: Kaip fizika tiria gamtą