2617.3. Nelygybių sistemos

Parašykite atsakymą.

Atlikite veiksmus ir raskite x reikšmę.
\frac{x^2-1}{x^2+x+1}<1
x >
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Nelygybės ir sistemos
Potemė
Nepilnos kvadratinės nelygybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Metalų cheminės savybės
  2. Geometrija: Simetriškų figūrų centras, simetrijos ašis, simetrija taško ir ašies atžvilgiu
  3. Algebra: Diferencijavimas
  4. Algebra: Varjacinė eilutė
  5. Fizika: Elektros grandinių panaudojimas
  6. Algebra: Geometrinė progresija
  7. Fizika: Regimasis dangaus kūnų judėjimas.
  8. Geometrija: Panašių trikampių perimetrų ir plotų radimas
  9. Fizika: Elektromagnetinės bangos gamtoje.
  10. Fizika: Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.