2301.3. Lygčių grafikai

Užrašykite atsakymą.

Duota lygtis y=3x-12. Atsakykite į klausimus apie funkcijos grafiką. Kokiame taške funkcijos grafikas susikerta su x ašimi? Užrašykite taško koordinates.

Kokiame taške grafikas susikerta su y ašimi? Užrašykite taško koordinates.

Pažymėkite teisingą atsakymą.

Koks yra šios lygties grafikas?

Ar taškas (0;0) priklauso lygties grafikui?
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Lygčių sistemos
Potemė
Lygčių grafikai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Elektros sauga.
  2. Algebra: Sumos formulė
  3. Chemija: 10. kl
  4. Fizika: Regimasis dangaus kūnų judėjimas.
  5. Algebra: Nelygybių sistemos
  6. Algebra: Koeficientas
  7. Geometrija: Viršūnės, briaunos, paviršiaus plotas. Prizmė (taisyklinga), Piramidė (taisyklinga), ritinys, kūgis ir rutulys
  8. Geometrija: Stačiojo trikampio kraštinių santykis
  9. Fizika: Elektromagnetinių virpesių samprata.
  10. Fizika: Energijos poveikis aplinkai.