3024.3. Trapecija, jos elementai, trapecijos tipai, trapecijos savybės, lygiašonės trapecijos savybės

Parašykite teisingą atsakymą.

Apskaičiuokite trapecijos vidurio linijos ilgį, kai plotas yra 21cm^2 ir aukštinė lygi 3cm!
cm
Klasė:
8
Dalykas
Geometrija
Tema
Trapecija. Trikampio ir trapecijos vidurinės linijos.
Potemė
Trapecija, jos elementai, trapecijos tipai, trapecijos savybės, lygiašonės trapecijos savybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  2. Algebra: Trupmenos išraiška
  3. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  4. Algebra: Funkcija
  5. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.
  6. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
  7. Fizika: Archimedo dėsnis.
  8. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  9. Geometrija: Trapecija, jos elementai, trapecijos tipai, trapecijos savybės, lygiašonės trapecijos savybės
  10. Algebra: Proporcijos, procentai