3024.3. Trapecija, jos elementai, trapecijos tipai, trapecijos savybės, lygiašonės trapecijos savybės

Parašykite teisingą atsakymą.

Apskaičiuokite trapecijos vidurio linijos ilgį, kai plotas yra 21cm^2 ir aukštinė lygi 3cm!
cm
Klasė:
8
Dalykas
Geometrija
Tema
Trapecija. Trikampio ir trapecijos vidurinės linijos.
Potemė
Trapecija, jos elementai, trapecijos tipai, trapecijos savybės, lygiašonės trapecijos savybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  2. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  3. Fizika: Archimedo dėsnis.
  4. Algebra: Kvadratinė šaknis
  5. Algebra: Grafikas
  6. Algebra: Funkcija
  7. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  8. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  9. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
  10. Geometrija: Apie statųjį trikampį apibrėžtas apskritimas