3024.3. Trapecija, jos elementai, trapecijos tipai, trapecijos savybės, lygiašonės trapecijos savybės

Parašykite teisingą atsakymą.

Apskaičiuokite trapecijos vidurio linijos ilgį, kai plotas yra 21cm^2 ir aukštinė lygi 3cm!
cm
Klasė:
8
Dalykas
Geometrija
Tema
Trapecija. Trikampio ir trapecijos vidurinės linijos.
Potemė
Trapecija, jos elementai, trapecijos tipai, trapecijos savybės, lygiašonės trapecijos savybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: 10. kl
  2. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.
  3. Fizika: Judėjimo rūšys.
  4. Algebra: Trupmenos išraiška
  5. Algebra: Formulė y = k/x
  6. Geometrija: Apskritimas, jo elementai. Kirstinė
  7. Fizika: Garso savybės
  8. Fizika: Apšvietimas ir sauga
  9. Algebra: Funkcija
  10. Fizika: Archimedo dėsnis.