3024.3. Trapecija, jos elementai, trapecijos tipai, trapecijos savybės, lygiašonės trapecijos savybės

Parašykite teisingą atsakymą.

Apskaičiuokite trapecijos vidurio linijos ilgį, kai plotas yra 21cm^2 ir aukštinė lygi 3cm!
cm
Klasė:
8
Dalykas
Geometrija
Tema
Trapecija. Trikampio ir trapecijos vidurinės linijos.
Potemė
Trapecija, jos elementai, trapecijos tipai, trapecijos savybės, lygiašonės trapecijos savybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Garso pasekmės.
  2. Algebra: Kvadratinė šaknis
  3. Fizika: Archimedo dėsnis.
  4. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  5. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  6. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  7. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  8. Algebra: Kvadratinės lygtys
  9. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  10. Fizika: Sunkio jėga, trintis ir deformacija.