1619.3. Koordinačių ašys ir taškų koordinatės

Pažymėkite teisingą atsakymą.

Ar teiginys teisingas?
"Mastelis turi būti nurodytas koordinačių ašyse."
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Koordinačių ašys ir taškų koordinatės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 2. Algebra: Funkcija y = x²
 3. Algebra: Funkcija
 4. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 5. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 6. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 7. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 8. Algebra: Panašūs vienanariai
 9. Algebra: Skaičių lygtys
 10. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 11. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 12. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 13. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 14. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 15. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 16. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 17. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 18. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 19. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 20. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 21. Algebra: Vienanariai
 22. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 23. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 24. Algebra: Ordinatės ašis
 25. Algebra:
 26. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 27. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 28. Algebra: Trinariai
 29. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 30. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 31. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 32. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 33. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 34. Algebra: Panašūs vienanariai
 35. Algebra: Taško koordinatės
 36. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 37. Algebra:
 38. Algebra:
 39. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 40. Algebra: Trinariai
 41. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 42. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.