975.3. Skaičiaus apytikslė reikšmė

Užrašykite atsakymą.

Koks yra didžiausias natūrinis skaičius n, su kuriuo atlikus veiksmą 404/n, rezultatas yra suapvalintas iki vieno skaitmens po kablelio?
0,6
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Skaičiaus apytikslė reikšmė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Fizikiniai dydžiai
  2. Algebra: Kvadratinės lygtys
  3. Fizika:
  4. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  5. Chemija: Medžiagų sudėtis ir struktūra.
  6. Fizika: Garso sklidimas.
  7. Algebra: Kvadratinė šaknis
  8. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  9. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai.
  10. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)