18.3. Kaip fizika tiria gamtą

Pažymėkite teisingus atsakymus. Galimi keli variantai.

Kurios iš nurodytų veiklų priklauso eksperimentinei veiklai?
Klasė:
7
Dalykas
Fizika
Tema
Ką moko fizika?
Potemė
Kaip fizika tiria gamtą.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Apšvietimas ir sauga.
  2. Algebra: Trupmenos išraiška
  3. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
  4. Algebra: Amplitudė (varijacinė eilutė)
  5. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  6. Algebra: Formulė y = k/x
  7. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  8. Algebra:
  9. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  10. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju