1222.3. Veiksmai su daugianariais

Surašykite duotus daugianarius mažėjimo tvarka -x^{2}+2x^{2}y+3x+x^{4}y

Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Veiksmai su daugianariais

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  2. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  3. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
  4. Algebra: Abcisės ašis
  5. Algebra: Racionalieji skaičiai
  6. Algebra: Ordinatės ašis
  7. Algebra: Vienanario koeficientas
  8. Algebra: Panašūs vienanariai
  9. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
  10. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka