541.3. Medžiagos būsenos

Parašykite teisingą atsakymą

Kokios talpos turi būti dubuo, į kurį įdėjus 9 kg ledo, jis būtų pilnas?
Klasė:
7
Dalykas
Fizika
Tema
Ką moko fizika?
Potemė
Medžiagos būsenos.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  2. Algebra: Moda
  3. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  4. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  5. Algebra: Moda
  6. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  7. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
  8. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  9. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  10. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.