574.3. Vienanariai (1-o laipsnio)

Parašykite atsakymą.

Nustatykite vienanario 16z5 koeficientą ir laipsnį.
Koeficientas =
Laipsnis =
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Vienanariai (1-o laipsnio)

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 2. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 3. Algebra:
 4. Algebra: Kintamojo reikšmė
 5. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 6. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 7. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 8. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 9. Algebra:
 10. Algebra: Daugianariai
 11. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 12. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 13. Algebra: Racionalieji skaičiai
 14. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 15. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 16. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 17. Algebra: Tapatybės
 18. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 19. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y= kx
 20. Algebra: Vienodi vienanariai
 21. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 22. Algebra: Lygčių savybės
 23. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 24. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 25. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 26. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 27. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 28. Algebra:
 29. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 30. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 31. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 32. Algebra: Koordinačių plokštuma
 33. Algebra: Funkcija y = x²
 34. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 35. Algebra: Skaičiaus modulis
 36. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 37. Algebra: Procentai ir proporcijos
 38. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 39. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 40. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 41. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 42. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka