KAPEC GEOTASK?
Kontaktinė informacija
 • el. paštas:

1690.3. Koordinačių plokštumos ketvirčiai

Parašykite atsakymą.

Papildykite R koordinates taip, kad jos nepriklausytų nei vienam ketvirčiui (jei tinka visi skaičiai, rašykite R, jei nei vienas, rašykite U) R(64;∎)
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Koordinačių plokštumos ketvirčiai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Lygties sąvoka
 2. Algebra: Abcisės ašis
 3. Algebra: Kintamojo reikšmė
 4. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 5. Algebra: Priešingi daugianariai
 6. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 7. Algebra: Dvinariai
 8. Algebra: Vienodi vienanariai
 9. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 10. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas