1690.3. Koordinačių plokštumos ketvirčiai

Parašykite atsakymą.

Papildykite R koordinates taip, kad jos nepriklausytų nei vienam ketvirčiui (jei tinka visi skaičiai, rašykite R, jei nei vienas, rašykite U) R(64;∎)
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Koordinačių plokštumos ketvirčiai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  2. Algebra: Raidė - kintamasis
  3. Algebra: Priešingi daugianariai.
  4. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
  5. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
  6. Algebra:
  7. Algebra: Veiksmai su daugianariais
  8. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
  9. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
  10. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės