144.3. Medžiagos kiekis.

Įrašykite trūkstamą žodį ar simbolį.

Chemijoje medžiagos kiekis žymimas raide .
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Medžiagų oksidacija.
Potemė
Medžiagos kiekis.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  2. Algebra: Proporcijos, procentai
  3. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
  4. Fizika: Fizikiniai dydžiai
  5. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  6. Chemija:
  7. Algebra: Racionali išraiška
  8. Fizika: Masė ir tankis.
  9. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  10. Fizika: Sunkio jėga, trintis ir deformacija.