144.3. Medžiagos kiekis.

Įrašykite trūkstamą žodį ar simbolį.

Chemijoje medžiagos kiekis žymimas raide .
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Medžiagų oksidacija.
Potemė
Medžiagos kiekis.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
  2. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  3. Fizika: Masė ir tankis.
  4. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  5. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  6. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  7. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
  8. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  9. Chemija: Medžiagų įvairovė.
  10. Chemija: Medžiagos kiekis.