2863.3. Paprastieji mechanizmai.

Įrašykite trūkstamą žodį

kalnų keliu.
Klasė:
8
Dalykas
Fizika
Tema
Fizika ir technika.
Potemė
Paprastieji mechanizmai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija:
  2. Fizika: Medžiagos ir konstrukcijos
  3. Algebra: Kvadratinės nelygybės
  4. Fizika: Paprastieji mechanizmai.
  5. Geometrija: Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas
  6. Algebra: Bendri elementai
  7. Chemija:
  8. Fizika: Elektromagnetinių bangų spinduliavimas.
  9. Geometrija: Geometrinis uždavinys ir jo sprendimas
  10. Algebra: Nepilnos kvadratinės nelygybės