1584.3. Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga

Kuri atkarpa yra styga


Pasirinkite atsakymą.

Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Apskritimo lanko ilgis
Potemė
Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 2. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 3. Algebra: Panašūs vienanariai
 4. Algebra: Kintamojo reikšmė
 5. Algebra: Dvinariai
 6. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 7. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 8. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 9. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 10. Algebra: Panašūs vienanariai
 11. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 12. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 13. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 14. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 15. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 16. Algebra: Procentai ir proporcijos
 17. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 18. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 19. Algebra: Skirtingi vienanariai
 20. Algebra: Nelygybės su neigiamu koeficientu –x < 3 vai x ∈ (– ∞; 3)
 21. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 22. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 23. Algebra: Panašūs vienanariai
 24. Algebra: Vienanariai
 25. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 26. Algebra: Ordinatės ašis
 27. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 28. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 29. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 30. Algebra:
 31. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 32. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 33. Algebra: Priešingi daugianariai
 34. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 35. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 36. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 37. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 38. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 39. Algebra: Skirtingi vienanariai
 40. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 41. Algebra: Panašūs daugianariai
 42. Algebra: Skaičiaus modulis