237.3. Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.

Duota medžiaga SO2. Apskaičiuokite santykinę molekulinę masę, atsakymą pateikite sveikuoju skaičiumi.
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Žvilgsnis į medžiagų mikropasaulį.
Potemė
Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika:
  2. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  3. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  4. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  5. Algebra: Mediana
  6. Algebra: Trupmenos išraiška
  7. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  8. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  9. Chemija:
  10. Algebra: ax² + c = 0