237.3. Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.

Duota medžiaga SO2. Apskaičiuokite santykinę molekulinę masę, atsakymą pateikite sveikuoju skaičiumi.
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Žvilgsnis į medžiagų mikropasaulį.
Potemė
Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: 10. kl
  2. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  3. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  4. Algebra: ax² + bx = 0
  5. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
  6. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  7. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
  8. Algebra: Mediana
  9. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
  10. Fizika: