2330.3. Ekvivalentiškumas

Pasirinkite atsakymą.

Duotos lygtys \frac{y-1}{5}=x ir lygtis su vienu nežinomu koeficientu 3(y-1)=bx. Ar lygtys prie tam tikros b reikšmės gali būti ekvivalentiškos?

Parašykite atsakymą.

Kokia turi būti b reikšmė, kad lygtys būtų ekvivalentiškos? (Jei parašėte Ne, dabar rašykite N)
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Lygčių sistemos
Potemė
Ekvivalentiškumas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Tikimybės
  2. Fizika: Energijos transformavimas.
  3. Fizika: Transporto vystymasis
  4. Chemija: Metalų cheminės savybės
  5. Geometrija: Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas
  6. Algebra: Koeficientas
  7. Geometrija: Apskritimo plotas, nuopjovos arba išpjovos radimas
  8. Algebra: Kombinatorika
  9. Fizika: Medžiagos ir konstrukcijos
  10. Algebra: Nelygybių sprendimas intervalų metodu