1318.3. Dvinariai

Užrašykite teisingą atsakymą.

Paprasčiausią algebrinį dvinarį x+y pakėlę laipsniu n, atskliautę ir sutraukę panašiuosius narius, gauname daugianarį.

Pvz., x+y pakėlę kvadratu, gauname daugianarį (x+y)^{2}=(x+y)(x+y)=(x^{2}+2xy+y^{2}),
pakėlę trečiuoju laipsniu, gauname (x+y)^{3}=(x+y)(x+y)(x+y)=(x^{3}+3x^{2}y+3xy^{2}+y^{3}) ir t.t.
Galime pastebėti ryšį, kuo didesniu laipsniu keliamas vienanaris x+y, tuo didesnis atsakymą sudarančių vienanarių skaičius.
Iš kiek vienanarių susideda Niutono binomas (Niutono dvinaris), pakeltas dešimtuoju laipsniu?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Dvinariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
  2. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
  3. Algebra: Procentai ir proporcijos
  4. Algebra: Skirtingi vienanariai
  5. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
  6. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
  7. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
  8. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
  9. Algebra: Priešingi daugianariai
  10. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.